Jdi na obsah Jdi na menu
 


Československá armáda

11. 1. 2009
ObrazekČs. armáda
„Základní rozdělení
Podle úkolů jednotlivých složek dělí se branná moc na zbraně a služby. K zbraním patří složky, jejichž úkolem je vésti boj. Jsou to: pěchota s útočnou vozbou, dělostřelectvo, letectvo, jezdectvo, ženijní vojsko a telegrafní vojsko. Úkolem služeb je usnadňovati úkol zbraní dodáváním všeho, čeho tyto potřebují k životu a k boji. Patří k nim kromě vzdělávacích a vědeckých ústavů služba zbrojní, automobilní, letecká, ženijní, spojovací, zdravotnická veterinářská, duchovní a další.“
Vojenské osoby se dělí podle hodnosti na důstojníky, rotmistry a mužstvo. Důstojníci se dále dělí na generály, vyšší důstojníky a nižší důstojníky. Mužstvo se dělí na poddůstojníky a vojíny.

Územní rozdělení
Vojensky je Československá republika rozdělena na sedm sborových oblastí.
Velitelství I. sboru je v Praze, II. sboru v Hradci Králové, III. sboru v Brně, IV. sboru v Olomouci, V. sboru v Trenčíně, VI. sboru v Košicích a VII. sboru v Bánské Bystrici.
Dále je republika rozdělena doplňovacími okresy a velitelstvími pro evidenci koňstva a motorových vozidel.

Velení
Vrchním velitelem branné moci je podle ústavní listiny president republiky. Mezi další velitelské orgány patří Nejvyšší rada obrany státu, Ministerstvo obrany vedené ministrem a skládající se ze šesti odborů a Vyšší velitelství.
Tolik tedy stručný souhrn základní organizace Československé armády, tak jak byla dobově popsána.
Dělení této sekce je však poněkud jiné než byl skutečné dělení armády. Zaměřujeme se především na složky bojové, ovšem nemůžeme dosáhnout plného rozčlenění dle všech druhů a specializací vojska. V rámci pěchoty věnujeme pozornost ve speciálních kategoriích hraničářům a horské pěchotě, jakožto jisté elitě čs. armády. Pro svou specifičnost je v samostatné kategorii oddělena i útočná vozba. Naopak například cyklistické prapory či instrukční prapory jsou sloučeny do jedné kategorie s pěchotou, přičemž je sem zahrnuto i telegrafní vojsko. Podobně jsou organizovány i další podsekce v rámci souhrnné sekce „Čs. armáda“.